Власници ИПИ-а стварају Дивљи запад у Баламбану

Како се лето брзо приближава, све већи број посетилаца тражи нова места која ће посетити, а која овде, у Цебуу, нуде не уобичајене активности попут купања у плажи.

Расподела добити у партнерству

ШТО СЕ тиче начина расподеле, добит и губитак партнерства (било да су општи или ограничени) распоређују се / деле у складу са правилима предвиђеним Новим грађанским закоником (Закоником), како следи:Набавна вредност продате робе

У складу са чланом 27 (Е) (4) Пореског законика, „трошак продате робе“ дефинисан је као сви пословни трошкови који су директно настали за производњу робе да би је одвели на садашње место иЗип лине пословна мера је гурнута

Шеф удружења планинских пењача јуче је предложио да се усвоје међународни стандарди за рад поштанских бројева у провинцији Цебу. Рамон Видал, потпредседник

Престанак корпорације

РАСПАД корпорације означава гашење или отказивање франшизе и престанак њеног корпоративног постојања у пословне сврхе. И сходно томе престанак сваке обавезе плаћања пореза као правног лица. Чињеница да је корпорација престала да послује не мора нужно представљати распуштање по закону.